Przygotowanie do polskiego

Sprawdziany, kartkówki, testy – uczniowie muszą się z tym zmierzyć przez cały okres szkoły podstawowej. Już na etapie nauczania początkowego pedagodzy zapoznają z takimi rzeczami swoich uczniów, dzięki czemu na dalszym etapie nauczania nie będą oni mieli z tym problemu. Aż przyjdzie taki czas, że młodzi ludzie będą musieli zmierzyć się z najpoważniejszymi egzaminami w swoim życiu. Na początek będą to egzaminy kończące ósmą klasę. Podczas przygotowywania się do nich pomocna może okazać się książka pt. “Egzamin ósmoklasisty. Arkusze. Język polski” (https://www.taniaksiazka.pl/egzamin-osmoklasisty-arkusze-jezyk-polski-p-1446155.html).

Co należy wiedzieć?

Egzamin na koniec ósmej klasy to takie małe preludium przed tym, co czeka ich na egzaminie dojrzałości (o ile ktoś będzie maturę zdawał). W każdym razie wszystkie egzaminy, jakie organizowane są na koniec szkoły, należy potraktować z odpowiednią uwagą. Tylko systematyczna, stała nauka i przyswajanie odpowiednich materiałów jest w stanie zapewnić sukces podczas egzaminu – każdego. Przy czym matury można nie zdać, a egzamin ósmej klasy zawsze się zalicza. Na jakim poziomie? To wszystko zależne jest już od ucznia. Za poszczególne zadania przyznawane są punkty. Są one potem przeliczane na oceny i wskaźnik procentowy. Punkty potrzebne są wtedy, kiedy uczeń będzie składał papiery do szkoły średniej. Im lepszy wynik na egzaminie końcowym z języka polskiego, tym lepiej dla ucznia i większe szanse na to, aby dostać się do wymarzonej szkoły średniej. To podstawowe informacje, jakie należy wiedzieć o tym egzaminie.

Zakres materiału

Egzamin ósmoklasisty. Arkusze. Język polski” to książka, która napisana jest zgodnie z najnowszą podstawą programową. W środku można znaleźć sześć arkuszy egzaminacyjnych, które są pomocne podczas przygotowania do egzaminu na koniec ósmej klasy. Są one identyczne z oryginalnymi arkuszami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, jeżeli chodzi o konstrukcje i rodzaje zadań. Nie można spodziewać się tego, że treści będą takie same. Niestety, ale na takie ułatwienie uczniowie nie mogą liczyć. Praca z takimi arkuszami egzaminacyjnymi pozwala na zapoznanie się z formą egzaminu. Wszystkie pytania bazują na lekturach, które uczniowie przerabiali w klasach od 7 do 8. Warto więc czytać takie książki, aby mieć pewność, że każdy uczeń będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w testach. Arkusze pozwalają również oswoić się z różnymi formami wypowiedzi, jakie uczniowie muszą znać. Ich prawidłowe napisanie może zapewnić im dobry wynik na egzaminie końcowym.

 

Egzamin z języka polskiego

Patrząc z perspektywy czasu na szkołę, to jako dorośli wspominamy ją mile. Nie ma się czemu dziwić – lepsze starcia z nauczycielem, niż z szefem, który ma wobec nas coraz większe wymagania. Wielu dorosłych wspomina swoja szkołę – w szczególności, jeżeli ma własne dzieci w tym wieku. Nauka wcale nie jest taka zła. Warto o tym mówić swoim dzieciom. Zawsze warto ich wspierać w procesie nauczania. Pomocne im będą w tym także dobre książki. Takie jak chociażby Egzamin ósmoklasisty. Arkusze. Język polski ze strony www.taniaksiazka.pl. Książkę wydało wydawnictwo Greg.

Koniec ósmej klasy

Egzaminy kończące ósmą klasę pokazują młodym uczniom, że teraz trzeba w sposób jak najbardziej poważny podchodzić do życia. Tak, jak po przedszkolu zakończył się pewien proces, tak będzie również po szkole podstawowej. Szkoła średnia to już nie zabawa. To etap przed wejściem w dorosłe życie i w prawidłowy sposób należy do tego podejść. Zanim to nastąpi – czas na to, aby podejść do egzaminów na koniec ósmej klasy. Jeden z takich egzaminów jest z języka polskiego. Mówi się, że jest łatwy, ale jeżeli ktoś nie wykaże się odpowiednią znajomością lektur, itd., to nie ma szans na to, aby w prawidłowy sposób zdać ten egzamin. Nauczyciel powinien przekazać swoim uczniom informacje odnośnie lektur, jakie będą obowiązywać podczas egzaminu kończącego ósmą klasę odpowiednio wcześniej. Dzięki temu zawsze będzie można sobie “odświeżyć” posiadaną już wiedzę.

Przygotowanie do egzaminu

W ósmej klasie do opanowania będzie nowy materiał, a także trzeba będzie znaleźć czas na to, aby przypomnieć sobie inne, istotne informacje. Pedagodzy podczas swoich zajęć często bazują na takich książkach, jak “Egzamin ósmoklasisty. Arkusze. Język polski“. Jak sama nazwa wskazuje – są to arkusze egzaminacyjne, które są zgodne (jeżeli chodzi o konstrukcję i rodzaje zadań), z tym co CKE podaje na normalnych egzaminach. Wszystkie zawsze oparte są o obowiązujące lektury. W arkuszach można znaleźć zadania otwarte i zamknięte. Zawsze jest też jedna dłuższa wypowiedź do napisania. Owa książka ma na celu nie tylko zapoznanie uczniów z danym materiałem. Dzięki niej młodzi ludzie dowiedzą się również tego, że potrzebne jest im logiczne myślenie, umiejętność wyławiania odpowiednich informacji ze źródeł podanych, jak również dopasowanie zagadnień do poszczególnych lektur. Wygląda źle, ale wcale tak nie jest. Wystarczy tylko w dobry sposób podejść do nauki, a wszystko będzie dobrze. Egzamin zostanie zdany na dobrą, dobrze punktowaną ocenę.